Zuurbier & Co en Bilashaka Flowers

Zuurbier & Co heeft bedrijven in Nederland en in Kenia. De kwekerij in Kenia, genaamd Bilashaka Flowers Ltd, kent een oppervlakte van 29 hectare. Op dit bedrijf worden Nederlandse hoogwaardige teelttechnieken toegepast in een ideaal Afrikaans klimaat. Dit levert uitstekende rozen op voor diverse Europese markten.

Zuurbier & Co is al sinds 1967 bezig met innovatieve technieken zoals energiebesparing, zonne-energie, automatisering, en andere vernieuwende teelttechnieken. Het is een hecht bedrijf, waar betrouwbaarheid, innovatie, duurzaamheid de basis en kracht zijn.

Zuurbier & Co streeft naar het creëren van een gezonde onderneming met uitstekende producten, en wil bewust bijdragen aan een gezond werkklimaat met respect voor de mens en omgeving.

Zuurbier & Co International

Het bedrijf in Kudelstaart verwerkt met een klein professioneel team de rozen afkomstig uit Afrika. Na een grondige kwalitietscheck worden de rozen uitgepakt en verstuurd naar directe klanten, of veilingklaar gemaakt voor veiling FloraHolland.

Bilashaka Flowers LtD

In 2001 is Zuurbier & Co gestart met een rozenkwekerij in Kenia. Onder de naam Bilashaka Flowers (Bilashaka betekent zonder twijfel in het Swahili) worden in 29 hectare kassen jaarlijks zo’n 40 miljoen rozen geproduceerd.

Bilashaka Flowers is een innovatieve onderneming die moderne (Nederlandse) teelttechnieken toepast. Zo worden de rozen voor het overgrote deel geteeld op substraat, waarbij het drainwater 100% gerecycled wordt. Dit draagt bij aan een zo laag mogelijk water- en meststoffengebruik. Sinds 2006 verwarmt Bilashaka Flowers haar kassen met behulp van een groot zonnepaneel. Door de kassen te verwarmen zijn er aanzienlijk minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Op het bedrijf werken dagelijks meer dan 500 mensen die zorgen voor het oogsten, verwerken en gereed maken van de rozen voor het transport naar Nederland. . Bilashaka Flowers is Fairtrade gecertificeerd en heeft de volgende aanvullende certificaten: MPS-A, ETI, KFC-silver en Fair Flowers Fair Plants (FFP).

In Kenia worden de volgende soorten geteeld: Rosalie®, Taiga®, Blushing Akito®, Tucan®, Samoa®, Prestige®, Ninetta®, Revival®, Solsy®, Almanza® en Ashanti®.

Teelt en technologie

Sinds de start van het bedrijf is het altijd bezig geweest met innovatieve technieken die de teelt verbeteren en de processen efficiënter te maken.

Voor de productiebedrijven is geïntegreerd telen tegenwoordig de standaard, maar biologisch telen wordt de toekomst. Zuurbier & Co investeert in het verder verfijnen van telen zonder chemische middelen. Doel is een reductie van 90% op het gebruik van chemische middelen te realiseren. Elke dag weer wordt er op de kwekerij zorgvuldig gescout voor ziekten en plagen, en de populatie biologische bestrijders bepaald en aangepast.

In Kenia worden de kassen ‘s nachts verwarmd om schimmelziektes geen kans te geven. Dit wordt gedaan m.b.v. zonne-energie. Het areaal zonnepanelen voor verwarming is uitgebreid tot een oppervlakte van 4000 m2. Het betreft een in eigen beheer ontworpen constructie, die eenvoudig en doelmatig in Kenia is ontwikkeld met lokale materialen en arbeid. Zo draagt de Zuurbier-groep bij aan een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op termijn is het de ambitie om zonne-energie in te zetten voor de elektriciteitsbehoefte.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor Zuurbier & Co. In Kenia is de kwekerij sinds 2010 gestart met het opzetten van een middelbare school. Dit heeft een positief effect op de kansen van jonge Kenianen en met name de meisjes. De lokale overheid participeert ook in het project. Samen met de lokale gemeenschap is de school gebouwd. Het streven is om deze school een duurzame toekomst te bieden. Inmiddels gaan zo’n 120 jongeren naar de St. Andrews Tarabete Secondary School.

Verder ondersteunt Bilashaka flowers de lokale medische kliniek genaamd de Rocco clinic. Hier wordt ook veel aandacht gegeven aan aids-awareness campagnes en family-planning.

De kwekerij in Naivasha ligt in een prachtig natuurgebied dat zeer waardevol is. Het is van groot belang om verantwoord met natuurlijke hulpbronnen zoals water en grond om te gaan. Water is de laatste jaren door onregelmatige regenval schaars geworden. Bilashaka flowers gebruikt zo min mogelijk water uit het meer en vangt, als een van de weinige kwekerijen, regenwater op van het kasdek in bassins. Door deze “water harvesting” daalt de waterbehoefte uit het meer met aanzienlijke hoeveelheden. Met substraatteelt en 100% recirculatie van drainwater heeft de kwekerij beperkte interactie met het grondwater en wordt al het water nuttig gebruikt.

Bovendien is er een drinkwatervoorziening gebouwd voor het naburige dorp waar veel medewerkers wonen. Sinds de aanleg is de gezondheidstoestand van de lokale bevolking aanzienlijk verbeterd.

De mensen

Hieronder vindt u een aantal van onze medewerkers.